bloggers

We are deeply troubled by reports that the Supreme People’s Court of Nghe An Province convicted 14 Catholic Redemptorist bloggers on charges related to their exercise of their rights to freedom of expression. These bloggers were convicted of “subversion of the administration” (Article 79) and sentenced to prison terms ranging from 3-13 years.

These convictions, along with the detention of human rights lawyer and blogger Le Quoc Quan since December 27, 2012 and the upholding of sentences against bloggers Nguyen Van Hai (also known as Dieu Cay), Ta Phong Tan, and Phan Thanh Hai, are part of a disturbing human rights trend in Vietnam.

The government’s treatment of these individuals appears to be inconsistent with Vietnam’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as the provisions of the Universal Declaration of Human Rights relating to freedom of expression and due process. We call on the government to release these individuals and all other prisoners of conscience immediately.

# # #

TUYÊN BỐ:

Tuyên bố về việc kết án 14 blogger Dòng Chúa Cứu Thế ở Tỉnh Nghệ An

Chúng tôi vô cùng quan ngại khi hay tin Toà án Nhân dân Tối cao Tỉnh Nghệ An đã kết án 14 blogger Công giáo Dòng Chúa Cứu Thế về các tội danh liên quan đến việc họ thực hiện các quyền tự do ngôn luận. Những blogger này đã bị kết án về tội danh “lật đổ chính quyền” (Điều 79) và nhận án tù từ 3 đến 13 năm.

Những bản án này, cùng với việc bắt giữ luật sư hoạt động vì nhân quyền kiêm blogger Lê Quốc Quân kể từ ngày 27/12/2012, và việc giữ nguyên án tù đối với các blogger Nguyễn Văn Hải (còn gọi là Điếu Cày), Tạ Phong Tần, và Phan Thanh Hải cho thấy phần nào của một xu hướng đáng lo ngại về nhân quyền ở Việt Nam.

Hành xử của chính quyền đối với những cá nhân này tỏ ra không phù hợp với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Các Quyền Dân sự và Chính trị, cũng như các điều khoản của Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền liên quan đến tự do ngôn luận và xét xử theo đúng trình tự. Chúng tôi kêu gọi chính phủ trả tự do cho các cá nhân này và tất cả các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức.

(Hết tuyên bố)

By admin

Related Post