พวกเรา

พวกเรา กลุ่มประชาชนที่รักประชาธิปไตยเต็มร้อย